Познаваш ли Света


Познаваш ли Света

Познаваш ли Света

Категория: Trivia
Дата на пускане в Google Play: 21 септември 2016г.

Тествай знанията си и научи интересни факти за света
с образователната куиз игра “Познаваш ли Света”.
Открий над 650 въпроса от различни области като
Математика, Астрономия, История, География и др.